0N7A5699.jpg
7B7B8134.jpg
0N7A5699.jpg

Faglighed intro


Vi er en skole, hvor seriøsitet og faglighed er en selvfølge.

Marlene, Skoleleder

SCROLL DOWN

Faglighed intro


Vi er en skole, hvor seriøsitet og faglighed er en selvfølge.

Marlene, Skoleleder

Som elev på Kertemindeegnens Friskole vil du møde et sted, hvor kulturen er, at vi er her for at lære noget.

En bærende del af den dannelse, vi ønsker at give eleverne med, er faglige kompetencer og lyst til at lære mere.

 

Vi afholder folkeskolens prøver på 9. årgang og tilbyder dem på 10. årgang.
Skolen er fritaget for at afholde prøve i historie og kristendomskundskab, da vores fagplaner i de fag
afviger fra Folkeskolens fagplaner

Når du forlader skolen, skal dine faglige evner mindst leve op til, hvad elever på andre skoler har lært – men gerne en hel del mere.

 Ingen fag og discipliner i skolen er mindre vigtige end andre. Vi gør os lige så umage i musik eller billedkunst, som vi gør i dansk og matematik. De er alle en vigtig del af den samlede dannelse, vi giver vores elever med.

Vi hylder en mangfoldig tilgang til det at lære. Børn er forskellige, men det er lærerne også. Den pædagogiske frihed er en vigtig del af vores skolesyn

7B7B8134.jpg

Den digitale hverdag


 

Alle elever på skolen er digitale.

Indskoling og mellemtrin benytter iPads, og udskolingen bruger bærbare.

Den digitale hverdag


 

Alle elever på skolen er digitale.

Indskoling og mellemtrin benytter iPads, og udskolingen bruger bærbare.

Den digitale dannelse på Kertemindeegnens Friskole

Vi udvikler hele tiden fagligheden, så den lever op til moderne krav til IT, vidensdeling, og kritisk stillingtagen.
Undervisningen styrkes når eleverne kan lave svære konstruktioner i matematik eller optage dem selv i ro og mag i sprogfagene og sende til deres lærer.

Vi bruger IT når det giver mening og lader være når det ikke gør.